कला संचालनालय इतिहास

कला संचालनालय (DOA)

महाराष्ट्रातील स्नातक आणि पदव्युत्तर स्तरावरील सर्व कला संस्था आणि महाविद्यालयांची हाताळणी करण्यासाठी सरकारी संस्था अस्तित्वात आली.

22 जून 1 9 65 रोजी स्थापण्यात आलेले कला (डीओए) संचालनालय.

आणि पहिले संचालक व्ही. एन. आगतकर होते.

या संस्थेचे सर्व अधिकार्यांना अध्यापन आणि गैर शिक्षण कर्मचारी, सरकारी मदत, अभ्यासक्रम प्रदर्शन आणि परीक्षा आणि महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे प्रशासकीय अधिकारी आहे.